НПБ для закладів загальної середньої освіти.

  • Наказ МОНУ №609 від 08.06.18р. «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»
       https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
  • Наказ МОНУ № 160 від 12.02.2021р. «Про внесення змін до деяких наказів Міністрерства освіти і науки України»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-21#n2/
  • Наказ МОНУ № 414 від 24.04.18р. «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18
  • Постанова КМУ № 1391 від 28.12.21р. «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних та комунальних закладах та установах освіти»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-2021-%D0%BF#n32
  • Лист МОНУ № 2.5-281 від 05.02.18р. « Про роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах»
  http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html
  •  Постанова КМУ № 863 від 15.11.2017р. «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»
  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58402/
  •  Постанова КМУ № 957 від 15.09.2021р «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF
  •  Лист МОНУ № 1/9-2 від 10.01.17р. «Про сучасні підходи до навчально- виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»
  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/53862/
  •  Постанова КМУ № 671 від 27.09.16р. зі змінами від 19.02.2020р. та 06.11.2021р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2016-%D0%BF
  • Лист МОНУ 1/9-414 від 13.08.14р. «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»
  https://osvita.ua/legislation/other/42597/
  •  Лист МОНМСУ № 1/9-529 від 26.07.12р. «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
   https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/
 •  Постанова КМУ № 765 від 21.07.2021р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text

  Орієнтовний перелік документації щодо організації інклюзивного навчання у ЗЗСО

  1. Заява батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами
  (п.4. Постанови КМУ від 15.08.2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі»).
  1. Висновок інклюзивно-ресурсного центру.
  2. Подання керівника ЗЗСО місцевому органу управління освітою щодо погодження організації інклюзивного навчання.
  3. Лист-погодження місцевого органу управління освітою щодо організації інклюзивного навчання.
  4. Наказ місцевого органу управління освітою про організацію інклюзивного навчання у ЗЗСО району (міста), ОТГ.
  5. Наказ керівника ЗЗСО щодо створення класу з інклюзивного навчанням.
  6. Наказ щодо введення штатної одиниці асистента вчителя ЗЗСО в інклюзивному класі.
  7. Наказ про затвердження Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗЗСО.
  8. Наказ про склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗЗСО.
  9. Наказ щодо укладання угоди про співпрацю з спеціалістами ІРЦ чи іншими педагогічними працівниками щодо проведення корекційно-розвиткових занять.
  10. Протоколи засідань команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗЗСО.
  11. Індивідуальна програма розвитку (згідно з додатком Постанови КМУ від 09.08.2017 р. №588 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).
  Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма (п.10. Постанови КМУ від 09.08.2017 р. №588 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»).
  1. Розклад уроків інклюзивного навчання.
  2. Розклад корекційно-розвиткових занять.
  3. Графік роботи асистента вчителя ЗЗСО в інклюзивному класі.
  4. Журнал щоденного обліку роботи асистента вчителя.
  5. Посадова інструкція асистента вчителя.
  6. Портфоліо дитини з особливими освітніми потребам

  НПБ у закладах дошкільної освіти

  • Наказ МОНУ №609 від 08.06.18р. «Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»
            https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
  • Про КМУ № 954 від 14.12.16р. «Про внесення зміни до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»
  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/53657/
  • Наказ МОНУ №1055 від 04.11.2010р. «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/11385/
  • Лист МОНУ 1-9-487 від 12.10.2015р. «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/48151/
  • Постанова КМУ №531 від 29.07.15р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF
  • Наказ МОНУ, МОЗУ 240-165 від 27.03.06р. «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2742/
  • Закон України від 05.06.2014р. № 1324-VII «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (внесено зміни до ч.3. ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту» «для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами»).
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18
  • Укази Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини від 25.08.2015 р. № 501 
  - упроваджено інклюзивне навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
  • Постанова КМУ  від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».
  https://osvita.ua/legislation/other/52248/
  • Наказ МОН України від 20.05.2016 р. №544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року №1055
  - п.10. В інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя дошкільного навчального закладу з розрахунку одна штатна одиниця на одну групу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0821-16
  • Постанова КМУ від 14.02.2018 р. №72 “Про внесення змін у додаток до постанови КМУ     від 25 серпня 2004р. №1096”.
  https://osvita.ua/legislation/other/2846/
  • Лист МОН України  від 13.11.2018р. №1/9-691 «Щодо організації діяльності  інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».
  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
  • Наказ МОН України від  01.04.2019 р. № 423  «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти».
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0403-19

  Орієнтовний перелік документації щодо організації інклюзивного навчання та виховання у ЗДО

  • Заява батьків або осіб, які їх замінюють (п.5. наказу МОН та МОЗ України від 06.02.2015р. №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»).
  • Медична довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
  • Довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
  • Свідоцтва про народження.
  • Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
  • Копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (за наявності).
  • Висновок інклюзивно-ресурсного центру.
  • Подання керівника ЗДО місцевому органу управління освітою щодо погодження організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.
  • Лист-погодження місцевого органу управління освіти.
  •  Наказ місцевого органу управління освітою про організацію інклюзивного навчання у ЗДО району (міста), ОТГ.
  •  Наказ керівника ЗДО щодо створення інклюзивної групи.
  • Наказ щодо введення штатної одиниці асистента вихователя ЗДО в інклюзивній групі.
  • Наказ про затвердження Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі дошкільної освіти. 
  • Наказ про склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі дошкільної освіти.
  •  Протоколи засідань команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі дошкільної освіти.
  • Наказ щодо укладання угоди про співпрацю із  спеціалістами ІРЦ, НРЦ чи іншими педагогічними працівниками щодо проведення корекційно-розвиткових занять.
  • Розклад корекційно-розвиткових занять, погоджений з батьками. 
  • Журнал  щоденного обліку роботи асистента вихователя. 
  • Щоденник спостереження.
  • Графік роботи асистента вихователя  ЗДО в інклюзивній групі.
  • Індивідуальна програма розвитку дитини.
  • Посадова інструкція асистента вихователя. 
  • Портфоліо дитини. 

  НПБ- асистента вчителя

  • Наказ МОНУ 609 від 08.06.2018 « Про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі ЗЗСО та ЗДО».
  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
  • Лист МОНУ 2,5 -281 від 05.02.2018 «Щодо навчання дітей з ООП»

   http://document.ua/pro-nadannja-rozjasnennja-stosovno-trivalosti-urokiv-v-inkly-doc336206.html
  • Постанова КМУ 526 від 23.08.2016 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2016-%D0%BF     
  • Лист МОНМСУ 1-9-675 від 25.09.2012 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»
  https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/
  • Лист МОНМСУ 1-9-384 від 18.05.2012 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
  https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

  Таблиця обов'язків учителя, асистента вчителя, діяльності, яку вони виконують спільно

  Обов'язки вчителяСпільна робота вчителя та асистента вчителяОбов'язки асистента вчителя
  Оцінювання Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП• Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.• Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.
  Розробка програми Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи. • Обговорити бажані результати для учня. Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі. Участь у розробці ІНП, ІПР учня з ООП• Підготувати індивідуальний навчальний план (ІНП), індивідуальну програму розвитку (ІПР). Оновлювати інформацію про учнів та ІНП, ІПР. 
  Планування • Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси. • Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП. • Визначити пріоритети • Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня• Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю
  Спостереження • Розробити чітку систему організації навчально- виховного процесу в інклюзивному класі та  очікувань щодо навчальних можливостей учня з ООП. • Працювати відповідно до розробленої системи • Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП. • Обговорити реальний етап навчальних досягнень учня з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІНП, ІПР• Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП. • Документувати та звітувати вчителю (за потреби)
  Навчання Виконувати план уроку, проводити навчання згідно з цим планом. Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП. Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом. Моделювати навчальні методи та належну мову. Надати асистентам ресурси Чітко висловити результати та обмінятись досвідом. Обговорити конкретні стратегії, діяльність та результати, виконання завдань ІНП. Обговорити розташування робочого місця. Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП Проводити додаткове пояснення учням з ООП , адаптувати завдання, враховуючи можливості учня з ООП, корегувати їх навчальну діяльність. Спостерігати за їх діяльністю. Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок. Сприяти розвитку зв’язного мовлення учнів з ООП (під керуванням учителя) Вести спостереження, надавати вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів з ООП
  Оцінка Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його. Слідкувати за виконанням ІНП Обговорити спостереження. Обмінятись інформацією. Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін) Спостерігати за поведінкою учнів та надавати інформацію вчителю. Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до ІНП. Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООІІ
  Звітування • Звітувати перед батьками та шкільною командою Обговорити інформацію про учня. Дотримуватися конфіденційностіЗвітувати перед вчителем щодо сильних сторін учня з ООП, його досягнень та потреб. Звітувати перед вчителем стосовно поведінки учня та наслідків
  Мати інформацію про поточний стан справ• Обговорювати інформацію про поточний стан справБрати участь у підготовці інформації про поточний стан справ
  Примітка:  діти з ООП – особливі освітні потреби; ІНП – індивідуальний навчальний план; ІПР – індивідуальна програма розвитку.

  Документація асистента вчителя

  • Графік роботи асистента вчителя
  • Журнал щоденного обліку роботи асистента вчителя
  • Індивідуальна програма розвитку
  • Розклад уроків за участю асистента вчителя
  • Посадова інструкція
  • Індивідуальний навчальний план (за потреби)
  • Портфоліо дитини з особливими освітніми потребами 
  • Портфоліо асистента вчителя

  Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

  Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям

  Це поверхня газ під склом