Адаптація в освітньому процесі відповідно до індивідуальних потреб дітей з ООП. Рекомендації.

Рекомендації щодо здійснення адаптацій в освітньому процесі  відповідно до індивідуальних потреб дітей з  ООП

Під час освітньої діяльності в закладі освіти  надзвичайно важливим є вміння педагога застосовувати   адаптації (та/або  модифікації)  для дітей з ООП. Такі адаптації є необхідною передумовою успішного навчання дітей з ООП, допомагає вчителю заздалегідь визначити, якими матеріалами учням потрібно користуватися, як краще побудувати урок (наприклад, на основі індивідуальної, групової чи фронтальної роботи, в якому вигляді учні мають  відповідати на завдання; дати коротку письмову відповідь, підібрати типи вправ і видів діяльності, продумати очікувані результати їх виконання тощо).

Якщо у дітей є труднощі під час читання:

 • скорочення обсягу тексту для читання;
 • використання простішого або альтернативного тексту для читання;
 • дозвіл учням записувати виклад нового матеріалу на аудіо носії та використання альтернативних способів збирання даних (запис на диктофон, довідкові таблиці чи схеми);
 • використання шрифту більшого розміру в роздатковому, навчальному матеріалі й тексті;
 • надання більшого часу для виконання тестів і завдань;
 • прочитувати завдання декілька раз;
 • використання допоміжних технічних засобів (напр. оптичні системи розпізнавання знаків тексту, книжки в аудіо записах тощо).

Якщо у дітей виникають труднощі під час письма:

 • використання альтернативних способів збирання даних (запис на диктофон, інтерв’ю, довідкові таблиці, схеми тощо);
 • надавати короткий зміст у письмовій формі;
 • можливий запис виклад нового матеріалу на аудіо носії;
 • надавати короткий зміст у письмовій формі;
 • використання індивідуалізованих варіантів  завдань (зменшений обсяг роботи, розчленування завдань на частини, додатковий час для завершення завдань, альтернативні завдання, можливість виконувати домашнє завдання під час перебування в школі тощо);
 • надавати більше часу для виконання завдань;
 • не зважати на недотримання правил правопису, пунктуації та оформлення; приймати відповіді, що складаються з ключових слів, а не повних речень;
 • використовувати допоміжні технічні засоби, наприклад: текстові редактори, програми перевірки орфографії, програми перетворення тексту на мову.

Якщо  у дітей є труднощі концентрації уваги:

 • пересадження учня (біля вчителя, перед класом, між двома учнями, які добре вміють зосереджуватися, обличчям до вчителя, подалі від чинників, що відволікають увагу тощо);
 • забезпечення додаткового (особистого) робочого простору (тихе місце для навчання, додатковий стілець чи парта, місце, щоб усамітнитися для короткої перерви);
 • дозвіл дитині рухатися по класі під час уроку та виконання завдань;
 • надавати вказівки в письмовій формі (на дошці, на робочих аркушах);
 • установлювати часові межі для виконання певних завдань;
 • надавати більше часу для виконання завдань;
 • розділювати завдання на кілька коротких частин і дозволяти виконувати їх через деякий час;
 • обов’язково робити перерву під час виконання завдання;
 • позначати межі робочого місця, використовуючи спеціальний папір, це допомагає учням зберігати позу за партою та краще зосереджуватися»;
 • використання підказок для виконання завдань («див. стор.30, прочитай правило…»тощо);
 • надання заздалегідь переліку контрольних запитань для завдань, що потребують тривалого часу виконання;
 • використання спеціальної процедури (порядок дій) для задачі виконаних завдань.

Якщо у дітей є труднощі запам’ятовування:

 • надання письмових схем та інструкцій (на дошці, в робочих зошитах тощо);
 • використання спеціальної процедури/порядку дій для здачі виконаних завдань;
 • читання та повторення інструкцій щодо виконання завдань кілька разів;
 • використання підказок;
 • користування допоміжними матеріалами для надання відповіді (арифметичні таблиці, калькулятори, словники тощо);

Якщо у дітей є проблеми з моторикою:

 • використання допоміжних або адаптивних пристроїв (дошки з нахилом, настільні підставки для читання, олівець/ручку адаптованого розміру та зручну для тримання, альтернативну клавіатуру, портативний текстовий редактор тощо)
 • визначення реалістичних вимог до акуратності;
 • зменшення обсягу переписування з книжки чи дошки або взагалі не використовувати завдання такого типу. Для цього надавати копії нотаток, дозволяти учням робити ксерокопію нотаток однокласників тощо;
 • збільшення часу для виконання завдань;
 • зміна обсягу та форми відповідей;
 • приймання відповідей, що складаються з ключових слів, а не повних речень;
 • дозвіл учням не писати відповіді, а друкувати їх чи відповідати усно.

Рекомндації підготувала практичний психолог ІРЦ Ільків В.Р.

Це поверхня газ під склом