Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Запис до фахівців центру

Сьогодні є важливим усвідомлення того, що всі діти, незалежно від стану їхнього здоров’я та фізіологічних особливостей можуть і повинні мати рівний доступ до звичайного, повноцінного людського спілкування та якісної освіти. Діти з особливими потребами мають можливість вчитися разом зі здоровими дітьми. І тому важливим є формування толерантного відношення до них з боку однолітків та всіх, хто їх оточує. 

 

Дітки з ООП, насамперед, є дітьми. Педагоги та дорослі люди не повинні говорити про цих діток, використовуючи терміни, якими користуються медичні працівники, тому що ми знецінюємо їх як людей. Натомість тільки доброта і розуміння сприятиме їхньому навчанню і розвитку.

Одні дітки налагоджують свій побут, навчання, дружні стосунки без проблем, іншим же потрібно допомогти справитися  з простими для нас, але важкими для них, завданнями. Це означає, що людям, які взаємодіють з такими дітками в тій чи іншій сфері їхнього життя, потрібно тільки постаратися створити сприятливі та комфортні умови для отримання позитивного результату в психофізичному розвитку чи побудові дружніх стосунків, чи навчанні, чи соціальній адаптації. 

Тож будьмо добрими і чуйними людьми. Не забуваймо, що потрібно в першу чергу поважати гідність кожної особистості і бути позитивним прикладом для наслідування.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка освітньої діяльності дитини.

У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів. Висновок про комплексну оцінку надається батькам або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у особи особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор центру, при наявності таких документів:

  • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
  • свідоцтва про народження дитини;
    індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
  • у разі потреби — медичні документи,
  • при потребі класні зошити і шкільні роботи дитини.

Це поверхня газ під склом